Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 21. juni 2021, kl. 16.00 (Teamsmøde)
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ressourcer til energiplanlægning - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2021 
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af enhedsbestyrelse og enhedsdirektion for Aalborg Forsyning  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ændring af bestyrelsesstruktur i Port of Aalborg 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Business Region North Denmark Årsrapport 2020 og Handlingsplan 2021 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.034 og Lokalplan 3-4-106 Institution, Skydebanevej, Mølholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.019 og Lokalplan 9-2-104 Plejehjem Gandrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Lokalplan 3-3-119 Boliger, Bundgårdsvej, Hasseris (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af ophævelse af afstandskriteriet i forbindelse med tildeling af ungdomsboliger gennem AKU 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af skema A for 50 ældreboliger med servicearealer for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 65, Poul Smeds Vej, Gandrup  
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af skema B for 4 almene familieboliger samt renovering for Boligforeningen af 1944 afd. 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39, Nørresundby 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Lejerbo Aalborg afd. 158-0, Skallerupparken, Aalborg Ø 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 02.2, Kastetvej 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af ekspropriation til cykelsti mellem Nøvling og Gistrup 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Forårsbudgetrevision 2021. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord - Farveseparering 
Beslutning: Godkendt
19. Orientering om målscenarier for Klimahandlingsplan for Aalborg Kommune (DK2020). 
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af Forslag til Spildevandsplan 2021-2032 med tilhørende miljøvurderingsrapport (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
21. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.