Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 31. maj 2021, kl. 16.00 (Teamsmøde)
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ekstraordinært byrådsmøde den 23. juni 2021 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af byrådets møder i 2022 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af afrapportering vedrørende kommunens pejlemærker 2021 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Lokalplan 4-1-117, Boliger og erhverv, Samsøgade/Karnersvej, Vejgaard (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af flextrafik og Covid-19 kompensation. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forslag vedr. etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg  
Beslutning: Godkendt
8. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. introduktionstilbud til den kollektive trafik 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
9. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.