Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 26. april 2021, kl. 16.00 (Teamsmøde)
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forlængelse af orlov samt indkaldelse af stedfortræder 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ændring af fordeling af udvalgsposter i forbindelse med Kristoffer Hjort Storms orlovsperiode 26. april 2021 - 30. maj 2021 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af høring – VVM 3. Limfjordsforbindelse 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af Regnskab 2020 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2020 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 - hele kommunen, drift 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 - hele kommunen, anlæg 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af lånoptagelse til anlægsprojekter overført fra 2020 til 2021. Tillægsbevilling 2021. 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse - Barselsudligningsordningen - Regnskab 2020. Tillægsbevilling  
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af tilskud til køb af inventar Aalborg Kongres og Kultur Center. Tillægsbevilling  
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af høringssvar og endelig vedtagelse af vandforsyningsplan 2021-2032 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Masterplan for Limfjorden 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev. (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af ansøgning om kommunal lånegaranti, Ulsted-Ålebæk Vandværk 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af rammer og proces for ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af bemyndigelse til påtegning af dokumenter i forbindelse med konsolidering af kommunens forsyningsselskaber 
Beslutning: Godkendt
18. Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020 
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Drøftedes
19. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.013 Nr. Kongerslev (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.071 og Lokalplan 4-4-123 Dagligvarebutik, Niels Bohrs Vej, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Godkendelse af Lokalplan 4-4-124 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af ekspropriation til anlæggelse af bustracé til Plusbus, etape 5.1 - Jyllandsgade, Aalborg 
Beslutning: Godkendt
24. Orientering om Udgiftsanalysen 2020 - Nordjysk Socialaftale 
Beslutning: Til orientering
25. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.