Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 22. marts 2021, kl. 16.00 - Teamsmøde
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Kristoffer Hjort Storm 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af genopstartspakke - handels- og restaurationsliv mv. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af prioritering af indsatser målrettet varmestuer og socialt udsatte som led i økonomisk genopstartspakke, COVID-19. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udmøntning af genopstartspakker til kulturinstitutioner, unge kunstnere og uddannelsessøgende. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af midtvejsstatus for Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tillægsbevilling til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - kommunedelen 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af gebyrtakst for konkret anvisning af erhvervsaffald og jordflytning. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af kommunal lånegaranti til I/S Reno-Nord til Nordjyllands Ressourcepark, etape 1 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2021. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af lånoptagelse 2020 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2021 
Beslutning: Godkendt
16. Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2020 
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Drøftedes
17. Godkendelse af grøn strøm – Nibe Festival. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.019 og Lokalplan 9-2-104 Plejehjem, Gandrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.035 og Lokalplan 3-6-115 Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.029 og Lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrik, Gravsholtvej, Landområde Nord (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger og erhverv, Karolinelundsvej, Øgadekvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Godkendelse af Lokalplan 4-3-110, Boliger, Kærholt, Gug (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af nybyggeri for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 2, Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af finansiering af ombygning Svenstrupgård. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
26. Forslag fra Venstres byrådsgruppe om Aalborg Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence “Danmarks VILDESTE kommune” 
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. affaldsforbrænding 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Godkendelse af omsætning af aftale om minimumsnormeringer, styrket tilsyn og øvrige regler vedr. dagtilbud. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
29. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.