Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 8. februar 2021, kl. 16.00 - Teamsmøde
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.072 og Lokalplan 4-1-117, Boliger, Samsøgade og Karnersvej, Vejgård (1. forelæggelse)  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.018 og Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted (2. forlæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Lokalplan 2-2-110 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Lokalplan 7-1-113 Institution, Klarup skole (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af skema A for 8 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 96 i Fjellerad 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - udvidelse af vejareal langs Ny Nibevej i forbindelse med etablering af lysreguleret kryds 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 10.1 - Bertil Ohlins Vej, Aalborg Ø 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 8 - Sohngårdsholmsvej 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af udmøntning af ekstra midler til støtte for børn og unge i udsatte familier under COVID-19-nedlukningen. Tillægsbevilling 2021, drift 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af KulturKANten 2021-2024: Ny kulturaftale mellem Nordjylland og Kulturministeriet 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kommunalt mål om øget forsyningssikkerhed, energieffektivitet, serviceniveau og digitalisering  
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2021-2032 (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af ejerskabsmodel for farveseparering 
Beslutning: Godkendt
17. Forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe vedr. Covid-19-kompensation for børnepasning 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
18. Godkendelse af ny suppleant for udlejerrepræsentant i Beboerklagenævnet 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2021 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.