Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 18. januar 2021, kl. 16.00 - Teamsmøde
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmester 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2021 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet med miljørapport (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Lokalplan 3-3-119 Boliger, Bundgårdsvej, Hasseris (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 4-3-110 Boliger, Kærholt, Gug (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Lokalplan 1-1-142 Algade 10-12, Boliger og erhverv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af Skema A for 29 nye familieboliger for Alabu Bolig, afd. 78 - Spar Es grunden, Gistrup 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af endelig ombygnings- og renoveringsudgift Skema C for Vivabolig afd. 15 Store Tingbakke, Vodskov 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2021 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.