Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 23. november 2020, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Lasse Puertas Navarro Olsen 
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-september 2020 
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af aktuel status 2020 - Midtvejsregulering mv. Tillægsbevilling 2020 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevillinger 2020, drift 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af justering af lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - Ny ferielov. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale om ekstra elever og lærlinge i 2020. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af aktuel status 2020 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af aktuel status 2020 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af tillægsbevilling - særlige pladser i psykiatrien 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af aktuel status 2020 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af aktuel status 2020 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendesle af aktuel status 2020 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling 
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, drift 
Beslutning: Godkendt
18. Drøftelse af besparelse og effektivisering af Flextrafik i Aalborg Kommune. Tillægsbevilling 
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af kollektiv trafikpolitik 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af model for administration af Ny Ferielov pr. 1. september 2020 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af indbetaling af indefrosne feriepenge - brugerfinansierede område  
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af optagelse af kredit og deponering - Stigsborg P/S 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet – kreds Nordjylland 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af anlægsprojekt Rærup Natur - tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
26. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.018 og Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
28. Godkendelse af Lokalplan 2-2-110 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
29. Godkendelse af Skema A for 19 almene familieboliger for Sundby Hvorup Boligselskab afd. 76, Niels Lyhnes Vej, Vestbjerg 
Bilag til punkt 29
 
Beslutning: Godkendt
30. Godkendelse af Skema A for 26 almene familieboliger for Alabu Bolig afd. 77, Lodsholmvej, Klarup 
Beslutning: Godkendt
31. Godkendelse af Skema A for 20 familieboliger for Alabu Bolig, Fortunavej, Aalborg SØ 
Bilag til punkt 31
 
Beslutning: Godkendt
32. Godkendelse af Skema B for 32 almene ældreboliger med servicearealer for Himmerland Boligforening afd. 91 Syrenbakken, Aalborg Ø - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
33. Godkendelse af udkast til Hovedstruktur 2021 - Fysisk Vision 2035 
Beslutning: Se referat
34. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022 
Beslutning: Godkendt
35. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. undersøgelse af muligheder og behov for etablering et stof- og alkoholfrit alternativ/supplement til Svenstrupgård samt for etablering af et afrusningstilb 
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger

Lukket

36. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af Spar Es arealet i Gistrup. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt

Åben

37. Tillægsbevilling  
Beslutning: Godkendt
38. Underskriftsside 
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.