Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 19. oktober 2020, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vejgaard Vandværk til finansiering af nye boringer og råvandsledning 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan 2021-2032 (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Boliger, Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
6. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2019 
Beslutning: Til orientering
7. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. trafikstøj fra statsveje 
Beslutning: Se referat

Lukket

8. Godkendelse af ansættelse som borgerrådgiver med organisatorisk placering i Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt

Åben

9. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.