Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådets møde den 28. september 2020, kl. 16.00 (Teamsmøde)
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af to kildepladser 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forhåndstilsagn om kommunal lånegaranti til Krastrup-Kølby Vandværk 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet til Limfjorden i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet Kattegat/Skagerrak 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af nye vedtægter I/S Reno-Nord 
Beslutning: Godkendt
8. Kommunegaranti for lån til aktivitetshus og multihal ved Lyngbjerggårdskolen i Godthåb 
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om beslutning vedrørende fremtidigt køb af flaskevand i Aalborg Kommune 
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport (1. forlæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger mm., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej - Humlebakken (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af omdannelsen af Løvvangsområdet samt placering af Sundheds- og Kvarterhus i området 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af skema A for 24 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 90, Fenris Alle, Godthåb 
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 22, Skolevej 3-33, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart 
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af skema B for renovering for Nørresundby Boligselskab afd. 3, Rømers Have, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart 
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af ny lejekontrakt for kolonihaveforeningerne 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus. Etape 10.2, Fredrik Bajers Vej, Aalborg Øst 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af ekspropriation af areal til bassin og sikring af ledninger syd for Aladdinvej i Sdr. Tranders 
Beslutning: Godkendt

Lukket

26. Godkendelse af køb af areal til etablering af fortov og cykelparkering
Beslutning: Godkendt

Åben

27. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.