Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 11. maj 2020, kl. 16.00
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens nødpasningstilbud.  
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af 2. behandling af ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af faktaopdatering og status på måltal for Udviklingsstrategien for børn, unge og familier 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af køreplanindstilling 2020-2021 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af rammer for samarbejde med selvejende institutioner, fonde mv. 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 – Tillægsbevilling 2020, anlæg og lånoptagelse - runde 2 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2020. 
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af Barselsudligningsordningen - Regnskab 2019. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2019 
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Drøftedes
11. Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2019 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Godkendelse af fremrykning af anlægsbevilling Nytorv til Nordkraft - tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102, Boliger, vest for skolen, Sønderholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112, Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af skema A for helheldsplanen for Himmerland Boligforening afd. 8 i Søheltekvarteret, Vestbyen 
Bilag til punkt 23
 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af Skema B for helhedsplan, Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov 
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af ekspropriation af areal til Plusbus, etape 5, ved Bethaniakirken – Jyllandsgade / Dag Hammerskjølds Gade 
Beslutning: Godkendt
26. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.