Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 20. april 2020, kl. 16.00
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om aflysning af byrådsmøde den 23. marts 2020 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Regnskab 2019 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019. 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, anlæg 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 – Tillægsbevilling 2020-2022, anlæg og lånoptagelse 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af udsættelse af betaling af 2. rate 2020 af dækningsafgift for erhvervsejendomme til 2021 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af kommunegaranti til etablering af varmepumpeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af etablering af Destination Nord 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121 Boliger mm. Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.055 og Lokalplan 1-2-123 Rekreativ formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af Kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afd. 67, Børnehave på Blåkildevej 
Beslutning: Godkendt
17. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. indledning af forhandlinger mellem Aalborg Kommune og BUPL om en arbejdstidsaftale for pædagoger ansat i folkeskolen 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
18. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.