Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalbrog Byråds møde den 16. december 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2019 og 2020 - takstændringer og tillægsbevilling  
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2020 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2019, drift 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af lånoptagelse for 2019 og tillægsbevilling for finansiering i 2019 og 2020 
Beslutning: Godkendt
6. Kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2019 samt ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2019 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af ny model for opkrævning af garantiprovision 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af igangsætning af en samlet byudviklingsplan for det østlige Aalborg 
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af spørgetid i Aalborg Byråd 2020 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2020 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af vedtægt for Aalborg Kommunes borgerrådgiver 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7-013 Byudviklingsplan for Gistrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 7 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af skema B for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart 
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af bustrace mv. til Plusbus - etape 7, Sohngårdsholmsvej 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på socialområdet 
Beslutning: Til orientering
21. Godkendelse af takstændringer for Aalborg Kulturskole - udmøntning af budget 2020  
Beslutning: Godkendt
22. Orientering om status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 
Beslutning: Til orientering
23. Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2019-22 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
24. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe - Samarbejde med de almene boligselskaber i Aalborg om etablering af boliggaranti 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.