Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 11. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af aktuel status 2019 - Midtvejsregulering mv. Tillægsbevilling 2019.
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status 2019 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019.
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af aktuel status 2019 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af aktuel status 2019 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af aktuel status 2019 - Skoleforvaltningen - serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Skoleforvaltningens investeringsoversigt 2019. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af aktuel status 2019 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af aktuel status 2019 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Budget 2019
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af justering af lønbudget 2019. Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Vester Mariendal skole - Facadebyrning 1. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af venskabsbyforbindelse med Tumakuru, Karnataka, Indien
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af ansættelse af direktør til By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af afstandstagen til hærværk på gravsten i Aalborg
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.