Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 23. september 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af rådgivende § 17 stk. 4-udvalg 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 Rekreativt område, Vestbjerg og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Lokalplan 4-8-102, Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Arkitekturpolitik 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af El-løbehjulsordning i Aalborg 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 75 
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej, Vivabolig, afdeling 44 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle 
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe ved udbud af persontransport i fast rute 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.