Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 26. august 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af Beretning nr. 43 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2018  
Beslutning: Godkendt
3. Anmodning fra I/S Reno-Nord om godkendelse af lånoptagelse til etablering af ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi 
Beslutning: Godkendt
4. Beslutning vedrørende tilkendegivelse om ekspropriationsvilje - vandløbsprojekt ved St. Restrup, Tostrup-Restrup Å 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recycling 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af formand for Beboerklagenævnet 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af ny udpegning til Beskæftigelsesudvalget 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.