Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 27. maj 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af tillægsbevilling som konsekvens af finanslovsaftalen - afskaffelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af mål om etablering af fjernaflæste vandmålere 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af vederlag/diæter - Folketingsvalget den 5. juni 2019 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2019 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Planstrategi 2019 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle 
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.