Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 29. april 2019, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af Regnskab 2018 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Regnskab 2018 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 - hele kommunen, drift 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 - hele kommunen, anlæg 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2018. Tillægsbevilling  
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2019 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Køreplanindstilling 2019-2020 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af regnskab 2018 - Limfjordsbroen 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af budget 2020 - Limfjordsbroen 
Beslutning: Godkendt
12. Orientering om 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021 
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
14. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende virksomheders tilslutning til Aalborg Alliancens jobdel 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.