Byrådet - konstituering

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet - konstituering 1. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Byrådets medlemmer 1. januar 2022 - 31. december 2025 
Beslutning: Til orientering
2. Anmeldelse af valggrupper 
Beslutning: Til orientering
3. Valg af borgmester og formænd for de stående udvalg (rådmænd) og dermed Økonomiudvalget 
Beslutning: Se referat
4. Valg af 1. og 2. viceborgmester 
Beslutning: Se referat
5. Udpegninger til stående udvalg, råd, nævn mv. 
Beslutning: Se referat
6. Orientering om Aalborg Byråds møder i 2022 
Beslutning: Til orientering