Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 30. maj 2022, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2022
3. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
4. Godkendelse af Aalborg Kommunes høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027
5. Byrådets møder i 2023
6. Godkendelse af Opdatering af Aalborg Kommunes investeringspolitik
7. Godkendelse af afrapportering vedrørende kommunens pejlemærker 2022
8. Orientering om Personaleredegørelse 2021
Bilag til punkt 8
 
9. Godkendelse - Kommunale dokumenter - tegningsbemyndigelse 2022
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.025 og Lokalplan 1-2-123 Rekreative formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.027 Aalborg Kaserner (1. forelæggelse)
12. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.059 for området ved Stuhrs Brygge (2. forelæggelse)
13. Godkendelse af Lokalplan 4-2-122 Boliger og erhverv, den sydvestlige del af Eternitten, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
14. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (2. forelæggelse)
15. Godkendelse af høringssvar til udkast til Natura 2000-planer 2022-2027
16. Godkendelse af Regulativ for vintervedligeholdelse
17. Godkendelse vedrørende taksationskendelse angående Binderup Å
18. Godkendelse af igangsættelse af etablering af Psykiatriens Hus
19. Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Handicapråd 2022-2025
Bilag til punkt 19
 
20. Orientering om praksisundersøgelse vedr. kommunernes brug af virksomhedspraktik

Lukket

21. Godkendelse af udpegning af to kunstfaglige medlemmer til Kunstudvalget og Billedkunstrådet

Åben

22. Underskriftsside

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.