Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 26. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Kristoffer Hjort Storm 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af valg af folkeskoleområdet til frikommuneforsøg  
Beslutning: Godkendt
4. Godkendels af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af vilje til ekspropriation 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere til folketingsvalg 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om borgersurvey'en Bedre Byer 2022 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2021, aktuel status 2022 og budget 2023 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.028 og Lokalplan 2-2-112 Erhverv, Kystvejen, Bouet (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.080 og Lokalplan 4-4-119, Universitetskvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.077 og Lokalplan 4-4-127 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.016 Boliger og erhverv ved Søndergade (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Lokalplan 1-2-129 - Tillæg 6 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby (1. forelæggelse) 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Lokalplan 6-1-120 Erhverv, Flødal Alle, Svenstrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Lokalplan 6-1-121 Erhverv, Flødalen, Svenstrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 10, Voerbjergvej m.fl., 9400 Nørresundby 
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner 
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af udpegning af to nye medlemmer til Aalborg Erhvervsråd for perioden 2022-2025 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af ansættelse af direktør for By og Land 
Beslutning: Godkendt
20. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.