Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 15. maj 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aalborg Renovation - Årsregnskab 2022 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af køreplansindstillingen 2023-2024 - 2. behandling 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark 
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af lånoptagelse, Nordværk I/S 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2023 for Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Thomas Kastrup-Larsen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.038 og Lokalplan 3-4-107 Institution, Skydebanevej, Mølholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.082 Langagervej (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.039, Byudviklingsplan Langholt med miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af frafald af Kommuneplantillæg 5.034 og godkendelse af Lokalplan 5-1-106 Boliger, syd for Vadum Kirkevej, Vadum (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Lokalplan 3-6-117 Tillæg 1 til Lokalplan 3-6-105, Vandmanden, City Syd (1. forelæggelse) 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af Lokalplan 5-6-107 Boliger, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Beslutning vedrørende ansøgning om oprettelse af selvstændigt boligselskab, Plus Bolig, afdeling 1058, Agertoften 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af handleplan for "Tryg Digital By" i perioden 2023-2024 
Beslutning: Godkendt
17. Forslag fra Venstres byrådsgruppe om udarbejdelse af forslag om kommunale tryghedsvagter i Aalborg  
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
18. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af venskabsbyaftale med Mykolaiv, Ukraine 
Beslutning: Godkendt
20. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.