Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 16. januar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af strategi for lånehjemtagelse og aktiv gældspleje 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af budgetændringer 2023-2026 for Økonomi og Erhverv. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af udmøntning af trepartsmidler i 2023 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af økonomiske konsekvenser af flytninger og justeringer vedrørende budget 2023-2026 for By og Land. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af tillægsbevilling i Budget 2023-2026 for Job og Velfærd, drift 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af budgetflytninger mellem sektorer - Budget 2023 for Senior og Omsorg. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af tillægsbevilling i Budget 2023 for Børn og Unge, drift 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af budgetændringer 2023-2026 for Sundhed og Kultur. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af flytning mellem sektorer - korrigeret budget 2023-2026 - Klima og Miljø 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.017 og Lokalplan 10-1-116 Boliger, Grydstedvej, Nibe (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Lokalplan 6-1-120 Erhverv, Flødal Alle, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af ekspropriation til vejudvidelse, Engvej-Nordre Havnegade 
Beslutning: Godkendt
14. Operationaliseringsplan for Verdensmålsstrategi 2021-23 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse - kommunale dokumenter - underskrift (tegningsbemyndigelse) 2023 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af ændring af udpegning til Port of Aalborg 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af fordelingen af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2023 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Godkendelse af udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet og godkendelse af Bevillingsnævnets sammensætning 
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Drøftelse af advokatundersøgelse af Gravenshoved Kostskole
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger

Åben

20. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.