By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 12. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om scenarier og principper for nyt kollektiv trafiknet
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Drikkevand er en begrænset ressource i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse af rammer og indhold, budget 2023-2026
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af opsamling af fordebat for kommuneplantillæg. Militært område i det nordlige Nørresundby, Aalborg Kaserner
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.027 Aalborg Kaserner (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.025 og Lokalplan 1-2-123 Rekreative formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.059 for området ved Stuhrs Brygge (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 4-2-122 Boliger og erhverv, den sydvestlige del af Eternitten, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg, boliger på Voerbjergvej, Lindholm
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering - solcellepark øst for Storvorde og Sejlflod
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering - solcellepark nord for Bouet
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af salg af 39 ældreboliger og tilhørende serviceareal i Sundby-Hvorup Boligselskabs afd. 19, Uttrupgård, 9400 Nørresundby
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om status og proces vedrørende Sygehus Nord og Gåsepigen
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af Regulativ for vintervedligeholdelse
Beslutning: Anbefales
17. Orientering om Børnevenlig Kommune forår 2022
Beslutning: Til orientering
18. Drøftelse af DK2020 værktøjskassen til reduktion af drivhusgasser fra transportområdet
Beslutning: Drøftedes
19. Orientering om status for DK2020 - klimatilpasning
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af Aalborg Kommunes høringssvar til vandområdeplanerne 2021- 2027
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse vedrørende taksationskendelse angående Binderup Å
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
22. Godkendelse af høringssvar til udkast til Natura 2000-planer 2022-2027
Beslutning: Anbefales
23. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
Beslutning: Intet
24. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
Beslutning: Intet
25. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
Beslutning: Til orientering
26. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
27. Eventuelt
Beslutning: Intet
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
29. Underskriftsside

Lukket

30. Orientering om politianmeldelse for manglende efterlevelse af påbud
Beslutning: Til orientering
31. Orientering om politianmeldelse for manglende efterlevelse af påbud
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.