By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 11. august 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.025 og Lokalplan 1-2-123 Rekreative formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
3. Godkendelse af Lokalplan 6-1-116 Boliger, Runesvinget, Svenstrup (1. forelæggelse)
4. Godkendelse af Lokalplan 4-2-122 Boliger og erhverv, den sydvestlige del af Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
5. Godkendelse af ekspropriation vedrørende ombygning af vejkryds mv. i Sofiendal
6. Godkendelse af mindstepris for 3 parcelhusgrunde på Knasten i Gistrup
7. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2022
8. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2023
9. Orientering om budgetoplæg 2023-2026 for By og Land
10. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
11. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
12. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
13. Orientering fra rådmand og direktør
14. Eventuelt
15. Godkendelse af referat
16. Underskriftsside

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.