By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 9. marts 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.061 Sygehus Nord og Gåsepigen samt Udviklings- og helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen og miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Orientering om mulighederne for at realisere anlægsindtægterne i 2022-2026
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.076 og Lokalplan 4-10-109 Boliger og erhverv, Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 3-6-116 Lokalcenter, Skalborg Bakke Øst, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-115 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 09-045 - Opførelse af ny etagebebyggelse, Badehusvej 8
Beslutning: Udgik
8. Godkendelse af igangsætning af fordebat for udvidelse af erhvervsområde i Svenstrup Syd
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af den videre proces for udarbejdelse af Lokalplan 5-1-106 Boliger, syd for Vadum Kirkevej, Vadum
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af videre forløb for erhvervsudvikling på Følfodvej i Vodskov
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering om status på ansøgning om ophævelse af fredskovspligt til "Nordjyllands Ressourcepark"
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af DM-ugen og PostNord Danmark Rundt 2023 - Afspærringer og trafikale forhold
Beslutning: Anbefales
13. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder 2023
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om Årsberetning 2022 for Aalborg Kommunes kirkegårde
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om udskiftning af rørledning i Mogensiggrøften
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af klassificering af vandløb
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af Egnsplanvej, Aalborg Syd
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af beslutning om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår Nibevej/Hobrovej - Beslutningsvilje
Beslutning: Anbefales
19. Drøftelse af anvendelse af vejbidrag
Beslutning: Drøftedes
20. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
Beslutning: Intet
21. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
Beslutning: Til orientering
22. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
Beslutning: Intet
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
26. Underskriftsside

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.