By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 13. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aktuel status 2021 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.020 og Lokalplan 9-4-107 Færgelejer, Hals-Egense (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 2-1-105 Rolighedsvej m.m., Skansekvarteret, Nørresundby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 1-2-126 - Tillæg 3 til lokalplan 1-2-118, Stigsborg p-hus C1, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 6-3-111 Boliger, Nibevej, Frejlev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 7-1-117 Institution, Klarupvej, Klarup (2. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Butik og erhverv ved Loftbrovej
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af fordebat. Nordjyllands Ressourcepark, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af opsamling på fordebat om sundhedshus og boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af skema B for renovering for Himmerland Boligforening afd. 8 i Søheltekvarteret, Aalborg C – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Skema B for 20 familieboliger for Alabu Bolig afd.76, Fortunavej, Aalborg SØ
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af skema B for 26 almene familieboliger for Alabu Bolig afd. 77, Lodsholmvej, Klarup
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme efter byfornyelseslovens §38d
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af vedtægtsændring i §60 selskabet Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
16. Beslutning vedrørende afholdelse af Aairport Festival i Kildeparken den 26. - 27. august 2022
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af fredning af Drastrup Bykile
Beslutning: Godkendt
18. Orientering om regulering af helårsbeboelse i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
19. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
Beslutning: Til orientering
20. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
Beslutning: Intet
21. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
Beslutning: Intet
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
25. Underskriftsside

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
26. Godkendelse af kondemnering af ejendommen Skalhuse 33, 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af magelægsaftale
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.