By- og Landskabsudvalget 11. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2020 i By- og Landskabsforvaltningen
3. Drøftelse af forslag til Budgetprocedure for budget 2022-25 i By- og Landskabsforvaltningen
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.035 og Lokalplan 3-6-115 Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)
5. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger og erhverv, Karolinelundsvej, Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
6. Godkendelse af Lokalplan 4-3-110, Boliger, Kærholt, Gug (2. forelæggelse)
7. Godkendelse af fordebat. Bymidten i Hals
Bilag til punkt 7
 
8. Godkendelse af fordebat. Nye færgelejer Hals-Egense
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering (VVM). Energipark, Tuekær
10. Godkendelse af udmøntning af byfornyelsesmidler
11. Godkendelse af kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af nybyggeri for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 2, Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup
12. Drøftelse af 3. årsstatus i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2.
13. Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen
14. Forslag fra Ole Risager på vegne af Dansk Folkeparti vedrørende offentlige toiletter
15. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
16. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
17. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
18. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
19. Orientering fra rådmand og direktør
20. Eventuelt
21. Godkendelse af referat
22. Underskriftsside

Lukket

23. Godkendelse af salg af grund i Vestbjerg

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.