By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 2. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2022 i By og Land
3. Godkendelse af kategorisering af anlægsprojekter i 2022
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.076 og Lokalplan 4-10-109 Boliger og erhverv, Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders (1. forelæggelse)
5. Godkendelse af aflysning af Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret
6. Godkendelse af aflysning af Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.077 og Lokalplan 4-4-127 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
8. Godkendelse af dispensation fra lokalplan, Mølleageren 29, Nørresundby
9. Godkendelse af retningslinjer for prioritering af lokalplaner i Aalborg Kommune
10. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde på Egholm Færgevej
11. Godkendelse af opsamling på fordebat, Lokalcenter, Ny Kærvej, Kærby
Bilag til punkt 11
 
12. Godkendelse af skema B for helhedsplan/renovering for Boligforening Bakkebo afd. 1 Bejsebakkevej og Vestre Alle, Aalborg C – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 12
 
13. Godkendelse af appendiks til Arkitekturpolitikken: Det gode boligkvarter - retningslinjer for enfamiliehuse
14. Godkendelse af Skudehavnsvej 35 - forlængelse af midlertidig byggetilladelse til Aalborg Streetfood
15. Godkendelse af skærpelse af krav i miljøzonen til at omfatte dieseldrevne personbiler
16. Orientering om omdannelse af samkørselsplads ved Th. Sauers Vej til knudepunkt
17. Orientering om solceller på støjskærme langs motorvejen
18. Drøftelse af 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
19. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
20. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
21. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
22. Orientering fra rådmand og direktør
23. Eventuelt
24. Godkendelse af referat
25. Underskriftsside

Lukket

26. Godkendelse af køb af ejendom

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.