By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 8. december 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Orientering om redegørelse for forventede overførte anlægsindtægter
3. Godkendelse af Lokalplan 1-4-117 Erhverv, Gasværksvej, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
4. Drøftelse af anmodning om aflysning af kommuneplanramme 9.3.H2 Ved Drøvten, Ulsted
5. Godkendelse af igangsætning af fordebat for et område til særlig pladskrævende varer, Krebsen, City Syd
6. Godkendelse af igangsætning af fordebat for anvendelsesændring ved Langagervej
7. Godkendelse af igangsætning af fordebat til Byudviklingplan for Vestbyen og dele af Mølholm
8. Godkendelse af udbud af mikromobilitet
9. Godkendelse af Havneplan for Fritids- og Lystbådehavne i Aalborg kommune
10. Godkendelse af Grøn omstilling Ny Hals-Egense Færge, indgåelse af indkøbsaftale
11. Godkendelse af vedtagelse af vandløbsregulativ for Skovåen
12. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
13. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
14. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
15. Orientering fra rådmand og direktør
16. Eventuelt
17. Godkendelse af referat
18. Underskriftsside

Lukket

19. Godkendelse af salg af areal ved Klarupvej

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.