Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 12. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om besøg på daginstitutionen Sandgården
Beslutning: Til orientering
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af valg af folkeskoleområdet til frikommuneforsøg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af tids- og procesplan for analyse af specialområdet set i sammenhæng med samtaleprogrammet "Sammen om Stærke Fællesskaber"
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kernesætning for ny vision i Børn og Unge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af principper og anbefalinger ved etablering af vuggestuepladser i mindre oplandsbyer
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af beregningsmodeller for normeringer i dagtilbud
Beslutning: Drøftedes
9. Drøftelse af ramme og temaer for den kommende Børne- og Ungepolitik
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Drøftedes
10. Drøftelse af udkast til en ny sundhedspolitik i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
11. Drøftelse af bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg
Beslutning: Drøftedes
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.