Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 9. august 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af proces i forbindelse med visitation på skoleområdet
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af rammer for Skolebestyrelsernes Fællesråd 2022-2026
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om evalueringsresultater for Den mobile indsats for tal- og ordblinde elever
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af budget 2023-2026
Beslutning: Drøftedes
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.