Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 21. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2023-2026: Status på budgetarbejdet, herunder prognoser, plan for sikring af pasningsgarantien og udviklings- og investeringsplan
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Mere tid til kerneopgaven - 2. behandling
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af kommissorium for gennemførelse af analyse på specialområdet i Børn og Unge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af forslag til Klimaplan med tilhørende indsatskatalog og udkast til Klimatilpasningsplan for Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af udarbejdelse af beregningsmodeller for normeringer i daginstitutioner
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om evalueringsdesign for co-teaching indsats
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om evalueringsresultater for Den mobile indsats for tal- og ordblinde elever
Beslutning: Udsat med bemærkninger
10. Drøftelse af bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg
Beslutning: Drøftedes
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.