Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 10. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Aalborg Kulturskole og Kulturskolerådets arbejde med Udviklingsplan for 2022-2025
Beslutning: Til orientering
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse af Budget 2023-2026
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2022
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af tværfaglig indsats mod skolefravær på alle skoler i Aalborg Kommune med skolesocialrådgiverfunktion, 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af kommissorium for Serviceeftersyn på fraværsindsatser, tidlige og forebyggende indsatser i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af struktur- og vedtægtsændringer for Aalborg Ungebyråd
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Orientering om evalueringsresultater af VoLiS
Beslutning: Til orientering
11. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om normeringer i børnehøjde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.