Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 19. april 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forslag til ændring af mødeplan for Børne- og Undervisningsudvalget 2022
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Budget 2023-2026
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af procesplan for mere tid til kerneopgaven på skoleområdet samt støtte-, special- og fritidsfunktioner
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af endeligt regnskab 2021
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af overførsel fra 2021 til 2022, drift - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af overførsel fra 2021 til 2020, anlæg - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om Tryg Digital By programmet, herunder delanalyse ift. den politiske digitale by
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.