Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 15. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tværfaglig indsats mod skolefravær på alle skoler i Aalborg Kommune med skolesocialrådgiverfunktion
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af vippemodellen for skoleåret 2022/23
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om afdelingen for Politik og Strategi
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Årshjul for Børne- og Undervisningsudvalgets aktiviteter 2022
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om skoleindskrivning 2022/2023
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af Klimahandlingsplan DK2020 - Målsætninger og klimahandlinger
Beslutning: Drøftedes
9. Drøftelse af videreføring af prøvehandling for folkeskoleelever med skolevægring til budgetproces med henblik på at gøre tilbuddet permanent
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Forslag stillet af Peter Larsen, SF, Giv flygtningebørnene fra Ukraine en tryg start
Beslutning: Drøftedes

Lukket

11. Godkendelse af salg af feriekoloni i Tversted - tilhørende Fonden Børnenes Kontor Aalborg
Beslutning: Godkendt

Åben

12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.