Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 1. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Besøg på Kollegievejens Skole
Beslutning: Til orientering
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af praksis vedr. frivillige høringer af beslutninger i Børne- og Undervisningsudvalget
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tidsplan for arrangementer for forældrevalgte med deltagelse af Børne- og Undervisningsudvalget i 2022
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af tidsplan for arbejdet med budget 2023-2026
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om vippemodellen i Børn og Unge samt status på januar-visitationen 2022
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Lokalrådets handleplan for 2022
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om afdelingen for Sammenhæng og Kvalitet
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om afdelingen for Politik og Strategi
Beslutning: Udsat
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.