Børne- og Undervisningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Børne- og Undervisningsudvalget 11. januar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer 2022-2025
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse - konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af forventningsastemning vedrørende det kommunale udvalgsarbejde
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om Børne- og Undervisningsudvalgets mødeplan 2022
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Børn og Unge og præsentation af Forvaltningsledelsen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om KL's Børn & Unge Topmøde den 27.-28. januar 2022
Beslutning: Til orientering
10. Forslag fra Lasse P. N. Olsen, Enhedslisten, om at "Forældrebevægelsen Hvorerenvoksen, Aalborg Kommune" bliver automatisk høringspart
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Intet med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Børne- og Undervisningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.