Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 7. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ramme for behovsanalyse for en kommunal international grundskole
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af første evaluering af skolernes ressourcemodel
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Ferieplan for skoleåret 2023/2024
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af evaluering af udvalgsperioden 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om skolernes ressourceforbrug i 2021/2022
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på indsatsteamet i øst
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt