Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 30. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Godkendelse vedrørende totalentrepriseudbud af Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Godkendt

Åben

3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af 2. behandling af ændring af skoledistrikter i Stigsborg-omådet
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af model for transport af elever fra tilknytningsskoler til DSA-kompetenceskoler
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af evalueringsdesign vedr. VOLIS
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2021
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af principper for budgetudmøntning vedrørende co-teaching
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering om resultater af afgangsprøver 2021
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om trivselsmåling 2020/2021
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om resultater af oktober-visitationen
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt