Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 5. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Program for Skoleudvalgets møde den 5. oktober 2021 i Gigantium
Beslutning: Til orientering
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af 2. behandling af forslag til ændringer af struktur og indhold mv. af undervisningen i dansk som andetsprog
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af model for evaluering af ressourcemodellen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2021
Beslutning: Godkendt
7.  Orientering om opgørelse af skoleårets afslutning 2020/2021
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om udviklingen i antal underretninger til familiegrupperne - 1. halvår 2021
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om ny strategisk retning i PPR
Beslutning: Til orientering
10. Orientering vedrørende udvalgsperioden for Skoleudvalget i årene 2018-2021
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af aktuel status 2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt