Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 14. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ændring af skoledistrikter i Stigsborg-området
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af leasingaftale for netværksudstyr i Skoleforvaltningen
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Børne- og undervisningsudvalgets mødeplan 2022
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om opgørelse af vippemodellen 2020/21
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt