Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 17. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af budgetmateriale til budget 2022-2025
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om resultater af maj-visitationen
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om opfølgning på DELTA-klasser, juni 2021
Beslutning: Til orientering
6. Orintering om opfølgning på FACT i Aalborg Kommune, juni 2021
Beslutning: Til orientering
7. Orientering og status på UAX - Ung Aalborgs 10. klasse tilbud
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt