Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 10. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om tidsplan for Skoleudvalgets budgetmøde den 10. august 2021
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af driftsbudget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af Budget 2022-2025 - Specialområdet
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af anlægsbudget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af budgetforslag mellem Skoleudvalget og FMU
Beslutning: Drøftedes
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt