Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 15. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af 1. behandling af forslag til ændringer af struktur og indhold mv. af undervisningen i dansk som andetsprog
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Måltidspolitik for skoler og landsbyordninger
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af anbefalinger på baggrund af Corona-erfaringer samt ny aftale om udvidede frihedsgrader i folkeskolen
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om kortlægning og status på Projekt Bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status på KUI (Den sammenhængende kommunale ungeindsats)
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt