Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 1. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af handlingsplan for Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af høringssvar vedr. Verdensmålsstrategien
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2021
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af Budget 2022-2025 - effektivisering af serviceområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Drøftelse af Budget 2022-2025 - specialområdet
Beslutning: Drøftedes
8. Drøftelse af Budget 2022-2025 - drift
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Drøftedes
9. Drøftelse af forslag til ændringer på tosprogsområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Orientering om justering af opgaver i forbindelse med Den Mobile Indsats
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt