Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 18. maj 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2022-2025 - Anlægsområdet
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af Budget 2022-2025 - Specialområdet
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af Budget 2022-2025 - Aalborg 10
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om Ungestatistikken "Unge og Uddannelse"
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt