Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 13. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budget 2022-2025: Skoleforvaltningens økonomi samt indledende drøftelser af prioriteringer
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af endeligt regnskab 2020
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, drift - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, anlæg - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
Beslutning: Anbefales
7. Drøftelse af forslag til ændringer på tosprogsområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Drøftelse af midtvejsstatus på ny skolemadspolitik
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt