Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 16. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af vippemodel for skoleåret 2021/2022
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af model for praksisfaglighed i Folkeskolen - driftsmodel og økonomi
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Den Boligsociale Helhedsplan i Løvvangen 2021 - 2025
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om 2. skoleindskrivning 2021/2022
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt