Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 2. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommissorium og tidsplan for ny skolemadspolitik
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af tidsplan for Skoleudvalgets budgetproces - Budget 2022-2025
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om resultater af januar-visitationen
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på flere lærere i folkeskolen
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om data om elevernes læring og trivsel
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om virksomhedsplan fra UngAalborg
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om statistik om underretninger til familiegrupperne
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af 3. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, 2018 – 2021
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt