Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 15. december 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. pædagoger i undervisningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af forlængelse af overenskomst vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Den Boligsociale Helhedsplan i Aalborg Øst 2021 - 2025
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af KL´s Børne og Unge Topmøde 2021
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering om status på implementering af Fælles mål for DUS
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Madtilbud på Aalborg Kommunes folkeskoler - forslag stillet af Kristoffer Hjort Storm, Dansk Folkeparti.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt