Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 1. december 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2020
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af Budget 2021 vedr. investeringer i mellemformer
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Orientering om resultater af brugertilfredshedsundersøgelse
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på Ledelse for øget læring og Professionel læringsledelse
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt