Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 10. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Vejgaard Østre Skole
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ændring af rammerne for frit skolevalg i specialtilbuddene.
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af fremrykket energirenovering af ventilation på Højvangskolen til gennemførelse i 2020-2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af evalueringsdesign for kvantitativ evaluering mv. på tosprogsområdet 2020/2021
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af udmøntning af Budget 2021-2024
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om skolernes ressourceforbrug
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på skole- og familietilbud
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om resultater af oktober-visitationen
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status på professionel kapital indsats
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt