Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 20. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af situationsanalyse og status på Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2020
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af udkast til ny visitationsprocedure
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af omlægning af inklusionsteamet
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af principper for digitale politiske møder i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af Kollektiv Trafikpolitik 2020
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt