Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 6. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af besøg fra foreningen Danske Skoleelever
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af udkast til høringssvar vedr. forslag til ny Hovedstruktur 2020 – Fysisk Vision 2035
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af opgørelse af vippemodellen for 2019/20 samt orientering om status på visitationer til specialtilbud
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale
Beslutning: Anbefales
7. Orientering vedr. statistik om underretninger 1. halvår 2020
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt byens tilstand - 1. halvår 2020
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet sammenholdt med resultater fra undersøgelse af SSP-samarbejdet fra VIVE
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt