Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 18. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tillægsbevilling på Skoleforvaltningens drift 2020, sektor skoler
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. juli 2020
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af mødeplan for 2021
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om elever med bekymrende fravær, elever i reduceret skema mm
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om Årsrapport fra UU-Aalborg 2018/19 og 2019/20
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status på projektet "Unge i Centrum"
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om projekt "FACT"
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på tværsektorielle satspuljeprojekter vedrørende fremskudt psykiatrifunktion og nationale forløbsprogrammer
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt