Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 23. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udmøntning af 9,759 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt