Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 16. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om UU
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af nyt årshjul for visitation
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af høringssvar til udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 samt de strategiske fokusområder og målsætninger
Beslutning: Udsat
6. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2020
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Skoleprognose 2020
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af Budget 2021-2024
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt