Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 2. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af at den igangværende proces om fælles ledelse standses
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af revideret handlevejledning ved børn og unges skolefravær
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2020
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt