Skoleudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Skoleudvalget 19. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af justeret kommissorium for fælles ledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2021
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt